Cele działalności PTPE:

    Stworzenie podstaw do wprowadzenia w Polsce niekonwencjonalnych środków transportu drogowego oraz szynowego, w szczególności pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym. Działanie na rzecz ograniczenia szkodliwości oddziaływania współczesnych środków transportu na środowisko naturalne oraz zmniejszenia kosztów istniejących rozwiązań. Opracowanie praktycznych zasad ekologii transportu, w tym wykorzystanie energetyki alternatywnej jako sposobu przetwarzania energii dla niekonwencjonalnych pojazdów.


Zespoły problemowe PTPE

    Proekologiczne Pojazdy Elektryczne i Hybrydowe
    Ekologizacja Silników Spalinowych i Procesów Spalania
    Energetyka alternatywna dla potrzeb transportu
    Monitoring emisji zanieczyszczeń od silników cieplnych pojazdów
    Ograniczenie emisji hałasu pojazdów
    Promocja nowych materiałów w produkcji pojazdów
    Maszyny elektryczne trakcyjne dla pojazdów ekologicznych
    Ogniwa paliwowe
    Recycling pojazdów
    Pojazdy szynowe (transport bimodalny)
    Bezpieczeństwo w transporcie
    Proekologiczne kierunki kształcenia w dziedzinie transportu
    Współpraca z organizacjami międzynarodowymi: AVERE, ATA, WEVA itp.
    Biuro eksperckie
    Wydawnictwa PTPE

 

Pobierz statut PTPE: PDF